OFERTA

W zakres naszych usług wchodzą:

 • Modernizacje, naprawy oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania

 • Modernizacje, naprawy oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych

 • Ogrzewanie podłogowe.

 • Kotłownie na paliwo stałe oraz olej.

 • Stacje uzdatniania wody oraz hydrofornie

 • Przyłącza wodociągowe oraz roboty ziemne

 • Instalacje kominków z płaszczem wodnym

 • Centralne odkurzacze

 • Instalacje solarne

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba szczelne

 • Odwodnienia

 • Nawadnianie

 • Instalacje p. poż

 • Prowadzimy również "biały montaż" –czyli montaż wanien , kabin, bidetów, umywalek.

 • Usługi koparko - ładowarką

 • Usługi Mixokretem

 • Usługi podnośnikiem koszowym do 12m

 • Usługi wykonywania przecisków ziemnych